Produktion - Gl. Vrå Enge Møllelaug

Mølle 1 (109077)
Dato Generator 1 Generator 2 Produktion total Tid gen. 1 Tid gen. 2 Tid total
2017-11-21 210 kWh 583 kWh 793 kWh 1 timer 13 timer 14 timer
2017-11-20 0 kWh 162 kWh 162 kWh 0 timer 11 timer 11 timer
2017-11-19 5572 kWh 185 kWh 5757 kWh 16 timer 8 timer 24 timer
2017-11-18 7034 kWh 0 kWh 7034 kWh 24 timer 0 timer 24 timer
2017-11-17 7776 kWh 0 kWh 7776 kWh 24 timer 0 timer 24 timer
2017-11-16 4641 kWh 418 kWh 5059 kWh 19 timer 5 timer 24 timer
2017-11-15 2374 kWh 403 kWh 2777 kWh 18 timer 6 timer 24 timer
2017-11-14 4026 kWh 412 kWh 4438 kWh 19 timer 5 timer 24 timer
2017-11-13 0 kWh 694 kWh 694 kWh 0 timer 13 timer 13 timer
2017-11-12 872 kWh 584 kWh 1456 kWh 6 timer 16 timer 22 timer
2017-11-11 9578 kWh 64 kWh 9642 kWh 22 timer 2 timer 24 timer
2017-11-10 7806 kWh 0 kWh 7806 kWh 24 timer 0 timer 24 timer
2017-11-09 5826 kWh 171 kWh 5997 kWh 20 timer 3 timer 23 timer
2017-11-08 2 kWh 474 kWh 476 kWh 0 timer 17 timer 17 timer
2017-11-07 859 kWh 1051 kWh 1910 kWh 8 timer 16 timer 24 timer
2017-11-06 1233 kWh 901 kWh 2134 kWh 11 timer 14 timer 25 timer
2017-11-05 678 kWh 1293 kWh 1971 kWh 8 timer 16 timer 24 timer
2017-11-04 1378 kWh 855 kWh 2233 kWh 12 timer 11 timer 23 timer
2017-11-03 1538 kWh 942 kWh 2480 kWh 9 timer 15 timer 24 timer
2017-11-02 3726 kWh 166 kWh 3892 kWh 11 timer 5 timer 16 timer
2017-11-01 4996 kWh 306 kWh 5302 kWh 19 timer 6 timer 25 timer
November 70125 kWh 9664 kWh 79789 kWh 271 timer 182 timer 453 timer
     
Vindmølle.net Mail til Vindmølle.net
Senest opdateret: 22-11-2017 kl. 8.11
Vindmølle.net:
Forside
Om Vindmølle.net
Markedsplads
Links
Vindarrangementer
Nyheder om vind
Gl. Vrå Enge Møllelaug:
Nyheder fra lauget
Om lauget
Teknik
Produktion
  Udbetalinger
Miljøforbedring