Produktion - Gl. Vrå Enge Møllelaug

Mølle 1 (109077)
Dato Generator 1 Generator 2 Produktion total Tid gen. 1 Tid gen. 2 Tid total
2019-05-23 1906 kWh 614 kWh 2520 kWh 10 timer 15 timer 25 timer
2019-05-22 3670 kWh 387 kWh 4057 kWh 16 timer 7 timer 23 timer
2019-05-21 7 kWh 312 kWh 319 kWh 0 timer 17 timer 17 timer
2019-05-20 176 kWh 560 kWh 736 kWh 3 timer 18 timer 21 timer
2019-05-19 0 kWh 439 kWh 439 kWh 0 timer 22 timer 22 timer
2019-05-18 0 kWh 584 kWh 584 kWh 0 timer 22 timer 22 timer
2019-05-17 4464 kWh 140 kWh 4604 kWh 21 timer 2 timer 23 timer
2019-05-16 2658 kWh 524 kWh 3182 kWh 15 timer 9 timer 24 timer
2019-05-15 0 kWh 272 kWh 272 kWh 0 timer 10 timer 10 timer
2019-05-14 88 kWh 642 kWh 730 kWh 1 timer 12 timer 13 timer
2019-05-13 1743 kWh 429 kWh 2172 kWh 15 timer 9 timer 24 timer
2019-05-12 1411 kWh 594 kWh 2005 kWh 13 timer 10 timer 23 timer
2019-05-11 5865 kWh 237 kWh 6102 kWh 21 timer 3 timer 24 timer
2019-05-10 2700 kWh 534 kWh 3234 kWh 10 timer 14 timer 24 timer
2019-05-09 2495 kWh 430 kWh 2925 kWh 12 timer 10 timer 22 timer
2019-05-08 509 kWh 949 kWh 1458 kWh 6 timer 18 timer 24 timer
2019-05-07 8022 kWh 31 kWh 8053 kWh 23 timer 1 timer 24 timer
2019-05-06 4265 kWh 410 kWh 4675 kWh 18 timer 5 timer 23 timer
2019-05-05 4360 kWh 209 kWh 4569 kWh 13 timer 5 timer 18 timer
2019-05-04 2678 kWh 433 kWh 3111 kWh 14 timer 10 timer 24 timer
2019-05-03 4237 kWh 336 kWh 4573 kWh 14 timer 6 timer 20 timer
2019-05-02 10272 kWh 296 kWh 10568 kWh 20 timer 4 timer 24 timer
2019-05-01 9957 kWh 51 kWh 10008 kWh 23 timer 1 timer 24 timer
Maj 71483 kWh 9413 kWh 80896 kWh 268 timer 230 timer 498 timer
     
Vindmølle.net Mail til Vindmølle.net
Senest opdateret: 24-5-2019 kl. 8.11
Vindmølle.net:
Forside
Om Vindmølle.net
Markedsplads
Links
Vindarrangementer
Nyheder om vind
Gl. Vrå Enge Møllelaug:
Nyheder fra lauget
Om lauget
Teknik
Produktion
  Udbetalinger
Miljøforbedring