Markedsplads

Markedspladsen er en gratis service, hvor køber og sælger af vindmølleandele har mulighed for at mødes.

Sælges

2020-12-16
Rene Bach-Andersen ønsker at sælge 300 andele i Torp Vind I/S. Prisen er 3400 pr. andel. Nyopført vindmøllepark med 3 stk. 5,0 MW Siemens møller ved Limfjorden på Thyholm.. Er du interesseret, så kontakt Rene Bach-Andersen på telefon 51720246 eller email bachand2012@gmail.com

2020-12-09
Rene Bach-Andersen ønsker at sælge 300 andele i Torp Vind I/S. Prisen er 3.400 pr. andel. 3 Siemens møller placeret ved Limfjorden - Thyholm https://koeberetsordningen.dk/region-midtjylland/struer/thyholm-lyngs . Er du interesseret, så kontakt Rene Bach-Andersen på telefon 51720246 eller email bachand2012@gmail.com

2020-11-06
Finn L. Nielsen ønsker at sælge 50 andele i Thorup-Sletten Vindpark. Prisen er 3500 pr. andel. Placeret v. Limfjorden, Aggersund.. Er du interesseret, så kontakt Finn L. Nielsen på telefon 22971414 eller email finn@klik1skilt.dk

2020-05-12
Carsten Jensen ønsker at sælge 95 andele i Lønborg Hede II I/S. Prisen er 3500 pr. andel. . Er du interesseret, så kontakt Carsten Jensen på telefon 41198553 eller email cjskjern@icloud.com

2019-12-12
Per Nielsen Bonde ønsker at sælge 226 andele i Lønborghede 2. Prisen er 4000 pr. andel. Kontakt mig på tlf. 40302870 eller mail.: perbonde06@gmail.com. Er du interesseret, så kontakt Per Nielsen Bonde på telefon 40302870 eller email perbonde06@gmail.dk

2019-10-22
Torben Brosbøl ønsker at sælge 1000 andele i Lønborghede 2. Prisen er 4000 pr. andel. . Er du interesseret, så kontakt Torben Brosbøl på telefon 23924477 eller email ??

Købes

2021-03-23
jakob gundal nikolajsen ønsker at købe ?? andele. Prisen må være ?? pr. andel. . Er du interesseret, så kontakt jakob gundal nikolajsen på telefon 52186144 eller email janik@frode-laursen.com

2021-03-23
jakob gundal nikolajsen ønsker at købe ?? andele. Prisen må være ?? pr. andel. . Er du interesseret, så kontakt jakob gundal nikolajsen på telefon 52186144 eller email janik@frode-laursen.com

2020-09-03
Allan Dam Sørensen ønsker at købe Forhandles andele. Prisen må være Forhandles pr. andel. Andele i igangværende vindmølleprojekter købes. Indikativt købstilbud kan afgives på grundlag af projektets årsregnskab. Henvendelse på telefon eller mail.. Er du interesseret, så kontakt Allan Dam Sørensen på telefon 24666443 eller email fkmmma@anarki.dk

2020-08-24
Jakob Ferløv Greth ønsker at købe ?? andele. Prisen må være ?? pr. andel. Vindmølleandele og vindmøller købes - ring eller skriv for nærmere dialog herom.. Er du interesseret, så kontakt Jakob Ferløv Greth på telefon 22808808 eller email jakobgreth@gmail.com

2019-12-23
Peder de Lasson ønsker at købe ?? andele. Prisen må være ?? pr. andel. Andele i større veldrevet mølle købes. Kontant afregning.. Er du interesseret, så kontakt Peder de Lasson på telefon 3025 3064 eller email prdl@stofanet.dk

2019-03-07
Micki Noerager ønsker at købe 50-100 andele. Prisen må være 700-1400 pr. andel. Ønsker at købe anparter i rentable og kvalitets møller.. Bonus, Siemens, Vestas, Micon etc.. Er du interesseret, så kontakt Micki Noerager på telefon 52118118 eller email micki.noerager@gmail.com

2019-02-10
Gert Trolle Rasmussen ønsker at købe ?? andele. Prisen må være ?? pr. andel. Er interesseret i at købe andele i en mølle der ikke er for gammel, med et rimeligt afkast! Og at Lauget har en sund økonomi! Mvh. Gert. Er du interesseret, så kontakt Gert Trolle Rasmussen på telefon 20238029 eller email gert.trolle@gmail.com

2019-01-03
Flemming Reinholdt ønsker at købe ?? andele. Prisen må være ?? pr. andel. Ældre vindmøller og andele i ældre vindmøller købes. Er du interesseret, så kontakt Flemming Reinholdt på telefon 20800208 eller email fr@freinholdt.dk

Vindmølle.net Mail til Vindmølle.net
Senest opdateret: 26-10-2021 kl. 8.11
Vindmølle.net:
Forside
Om Vindmølle.net
Markedsplads
  Salg af andele
Køb af andele
Links
Vindarrangementer
Nyheder om vind
Vælg mølle
Nyheder fra lauget
Om lauget
Teknik
Produktion
Miljøforbedring